İnşaat halindeki konutların bittiği andan itibaren izin belgesi ya da iskân belgesi olarak da bilinen yapı kullanma izin belgesi alması gerekir. Bilindiği üzere inşaatın başlaması için verilen izin belgeleri, yapıların ruhsatını oluşturur.

İnşaat tamamlandığında, insanların kullanımına açılması için yapının tamamına ya da bir bölüme iskân belgesi verilir. Peki yapı kullanma izin belgesi nedir? Nereden alınır? Belli bir süresi var mıdır?

Yapı Kullanma İzin Belgesi Nasıl Alınır?

Yapı kullanma izin belgeleri; halk arasında izin belgesi ya da iskân belgesi olarak bilinir ve yapılan inşaatların, belirlenen standartlara uygun şekilde yapılıp yapılmadığına dair verilen belgedir.

Belediyelerin İmar Müdürlüklerince düzenlenen, yapı ruhsat ve eklerinin, belirlenen mevzuata uygun olduğunda verilen izin belgesi; tüm inşaat bittikten ve yapı ruhsatı alındıktan itibaren, iki sene içinde inşaat başlanmış olmalı ve beş sene içinde bitirilmelidir.

Aynı zamanda izin belgesi alınırken; emlak vergisi, katılım payları ve iskân harçlarının ödenmesiyle birlikte, yapı içindeki her bir bağımsız bölüm için, iskân belgesi alınabilir.

Yapı Kullanma İzin Belgesi için Neler Gerekir?

Yapı kullanma izin belgesi nedir konusu; binaların standartlara uygun olarak yapılıp yapılmadığına dair verilen belge olarak tanımlanırken; belge için başvuru yapılması önemlidir.

Yapı kullanma izin belgesi; müteahhidin, belediyeye yaptığı başvuru ile alınır. Başvuru için gerekli belgelerin hazırlanmış olması gerekir.

Yapı kullanma izin belgesi için gerekli evraklar:

 • Tapu kayıt bilgileri
 • Yapı kullanım izni için dilekçe
 • Vergi Dairesi’nden “borcu yok” yazısı
 • Proje müellifleri raporu
 • Dış kanal belgesi
 • Telekom aboneliği
 • Yapı Denetim Kurulu onay belgeleri
 • Emlak ve çevre temizlikten alınacak “borcu yok” belgesi
 • SGK tarafından “borcu yok” belgesi
 • Yapının cepheden çekilmiş 13cmx18 cm ölçülerinde fotoğrafı

Eğer ilgili binada asansörün olması durumunda, bu belgelere ek belgeler de istenir. Buna göre;

 • Garanti belgesi
 • Asansör firmasının TSE belgeleri
 • Mühendislerin SMM belgeleri
 • Muayene fişleri
 • 4 adet muayene raporu
 • Uygulama projeleri
 • Sığınak raporu
 • Yangın tesisat raporu

Başvuru sırasında; tüm bu belgelerin eksiksiz hazırlanması gerekir. Yapılan başvuruyla beraber bina, belediye teknik ekipleri tarafından kontrol edilir ve standartlara uygun olduğu anlaşıldığında “onay yazısı” alınmış olur.

Alınan onay yazısının noter tasdiki de gerekir. Noterden alınan onaylı taahhütname, belediyelerin Yapı Kullanma İzin Amirliği’ne verilmek suretiyle; emlak vergisi, katılım payları, iskân harçları ödenir.

Yapı Kullanma İzin Belgesi Olup Olmadığı Nasıl Anlaşılır?

Satın almak istenilen bir gayrimenkulün iskânlı olup olmadığı çok önemlidir. Binanın iskân durumu, tapu belgesinde yazar. Buna göre tapu belgesi üzerinde kat mülkiyeti ibaresi bulunmalıdır.

Kat mülkiyetinin olması; binanın belediye tarafından her bir noktasıyla onaylanmış olduğu ve mülk olarak belirlendiği anlamına gelir. Kat mülkiyetli tapu almak için, binanın iskânının alınmış olması şartı vardır.

Yapı Kullanma İzni Belgesi Alınmazsa Ne Olur?

Yapı kullanma izin belgesi nedir kapsamında, bu belgenin alınmamış olması, bazı sorunları da beraberinde getirir.

Belgenin alınmamış olması durumunda;

 • Taşınmaz üzerindeki mülkiyet, kat irtifakı olarak kalacaktır.
 • Taşınmaz cinsi, tapu sicilinde arsa olarak belirlenir.
 • Elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi aboneliklerin yapılması mümkün olmaz.
 • Binanın ekonomik değeri göz önünde bulundurulduğunda, bankaların bu tür binalara kredi vermesi daha da zorlaşır.

Müteahhit tarafından belediyeye yapılan başvuru ile alınan izin belgesi sayesinde, tüm bu sorunlar ortadan kalkar. Taşınmaz cinsi arsa olmaktan çıkar ve bina olarak kayıt altına alınır.

Birtep Başvuru FormuDetaylı bilgi için biz sizi arayalım.