ÖZGEÇMİŞ BİRTEP Yönetim Kurulu Başkanı
Murat Çiftçi

Birlikte fikirler, iş modelleri, çözümler ürettiğimiz değerli iş ortaklarımız, paydaşlarımız, dostlarımız ve çok kıymetli çalışma arkadaşlarım…

20 yıldır, ülke ekonomisinin büyümesiyle paralel bir genişleme yaşayan gayrimenkul sektörü, oluşturduğu katma değer ve istihdam olanaklarıyla, Türkiye için büyük bir değere sahip. Son 2 yılda genel manada bir miktar gerileme olsa da sektörün ülkemiz bazındaki büyüme potansiyelinin, meseleye dünya ölçeğinde bakıldığında son derece yüksek olduğunu görüyoruz.

Bildiğiniz gibi Türkiye; iktisadi dinamiğini, gayrimenkul sektörünün diğer sektörlerle ilişkisi üzerinden geliştirme yolunu tercih etmiş ve bu yolla güçlü bir büyüme performansı sergilemiş bir ülke…

2018 ve 2019’da dönemsel düşüşler yaşanmış olsa da biliyoruz ki; nüfusu hızla artan Türkiye’nin konut talebi bitmeyecek. Özellikle de kentsel dönüşüm süreci devam ettiği sürece. Gayrimenkul sektörü de milli ekonomiye katkı sağlayan önemli sektörlerden biri olmaya devam edecek.

Sektörün en önemli ihtiyaçlarından biri; sizin de bildiğiniz üzere, alternatif finansman araçlarının yetersizliği… Bu hem yükleniciler hem de tüketiciler için geçerli. BİRTEP, Söz konusu ihtiyaca çözüm üretmek ve gayrimenkul sektörünün gelişimine katkı sağlamak için başlatılan bir girişim.

Biz, meseleye bütüncül bakıyoruz. Bunun için de geliştirdiğimiz “Birlikte Tasarruf Finansmanı” modeliyle, özgün ve sürdürülebilir bir sistem kurmakla kalmadık, birkaç yıl gibi kısa bir sürede sektörümüze yenilikçi bir vizyon da kazandırdık.

Kısa vadeli çözümlere odaklanmak yerine neden böyle zor bir yolu seçtik?
Çünkü uzun vadedeki hedefimiz; ülkemizi, birlikte tasarruf finansmanı ve paylaşım ekonomisinin model ülkesi haline getirmek.

Elbette asli işimiz, ev sahibi olmak isteyen müşterilerimize, onların koşullarına uygun finansal çözümler üretmek. Ama biz bununla yetinmedik, sorumluluk alanımızı genişletmeyi ve gayrimenkul sektörünün bu hazır kitleye daha kolay ulaşmasını sağlayacak bir iş modeli geliştirmeyi tercih ettik.

İşte BİRTEP böyle doğdu. Ve şimdiden, sektöre önemli katkılar sağlamaya başladı. İnşallah sağlamaya da devam edecek. BİRTEP’i, sektörün finansman kısıtlarını gidermek üzere tasarlanmış, özgün ve yenilikçi bir ticari model olarak tanımlayabiliriz. Nitekim BİRTEP’in hedefi; tasarruf finansmanı yöntemiyle konut almayı seçen milyonlarca alıcıyı, konut satıcılarıyla buluşturan ve taraflara hemen al-hemen sat çözümü sunan bir ticari zemin oluşturmak.
Arz ve talebin makul finansman modeli etrafında buluşturulması ve bu yolla konut stokuna likidite kazandırılması açısından da özel bir işleve sahip olan BİRTEP’in diğer bir özelliği de iş modeli itibarıyla dünyada bir ilk olması. Bir başka önemli özelliği de Gücünü paydaşlarından alan bir kurum olması. BİRTEP, misyonuna uygun davranarak, birlikte tasarrufun finansman gücünü kullanan bir kuruluş.

BİRTEP, konut pazarına yenilikçi bir çözüm sunuyor.

Konut satın alamaya hazır yüz binlerce, hatta milyonlarca alıcıyla sürekli ve düzenli iletişim içindeyiz. Bu sayede kolayca, tasarruf finansmanı yöntemiyle konut almayı seçen milyonlarca alıcıyı, konut satıcılarıyla “hemen al- hemen sat” çözümüyle buluşturabiliyoruz.

BİRTEP olarak, kısa vadedeki hedefimiz ise; getirdiğimiz yeni finansal çözümlerle konut pazarını yüzde 20 büyütmek… Satılmayı bekleyen konutlara, maliyetsiz satış kanalı sunarak, gayrimenkul sistemine dinamizm getirmek. Ve bu yolla, konut stokunu önümüzdeki 3 yıl içinde %20 oranında eritmek. Hatta gerektiğinde bu amaçla; konut pazarının duran, yarım kalan, sorunlu projelerine de çözüm üretmek.

Birlikte Tasarruf neden bu kadar önemli?

Biz para yönetimini iyi yapabilen bir toplum değiliz. Çünkü rasyonel değiliz. Aslında bu sadece bizim toplumumuza özgü bir sorun sayılmaz. Tüm dünyada böyle…
Klasik teoriler, ekonomideki insan odaklı belirsizlikler yüzünden işe yaramıyor. Biliyorsunuz, eski ekonomi teorilerinin hemen hepsi, insanların rasyonel bir düşünce yapısına sahip olduğunu varsayıyordu. Şimdi anladık ki, mesele hiç de öyle değil. Zaten davranışsal finans kavramı da böyle çıktı.  

Ekonomiyi, psikoloji bilimi ışığında incelemek zorundayız. Çünkü insanların para harcarken nasıl davrandığını, yatırımlarını hangi parametrelere göre yaptığını anlamazsak, boşuna uğraşmış olacağız.

İnsanı iyi anlamak, iyi tanımak ve insan odaklı finansal yaklaşımları artırmak gerekiyor. Bizim sıkça üzerinde durduğumuz bir konu bu. Gayrimenkul sektörünün de ivedilikle bu meseleye yönelmesi, yani ‘İnsan odaklılık’ konusu üzerinde durması gerektiğini, bunun son derece elzem olduğunu düşünüyoruz.

Çünkü işimiz de gücümüz de İNSAN! Her şeyi ona göre şekillendirmek, hem görevimiz hem de mecburiyetimiz. İşte biz tam da bu nedenle, bir tasarruf hareketi başlattık. İnsanlara, hayallerine tasarruflarıyla ulaşmalarının mümkün olduğunu anlattık. Ve insan odaklı finansal çözümler üreterek, bu süreci kolaylaştırdık.

Bir toplumdaki tasarruflar toplamı, o toplumun sermayesidir. Bu nedenle biz, geliştirdiğimiz Birlikte Tasarruf Modelini, Milli Kalkınma Modeline dönüştürmek niyetindeyiz. Çünkü bu ülkenin geleceğini ‘birlikte tasarruf finansmanı’ ile yeniden şekillendirmenin mümkün olduğuna inanıyoruz.

İşte BİRTEP, bu noktada devreye giriyor ve süreci hepimiz için hızlandıran bir rol oynuyor.

BİRTEP olarak hem çözüm hem de sektörleri büyütme odaklıyız. Bunun için de tüm enerjimizi insan odaklı çözümler geliştirmek için kullanıyoruz.

Hedefimiz, Türkiye ekonomisinin güçlenmesine katkı sağlamak.

Saygılarımla,
Murat Çiftçi

Birtep Başvuru FormuDetaylı bilgi için biz sizi arayalım.