Sadece Türk vatandaşları değil, yabancı uyruklu vatandaşların da gayrimenkul alım satım işlemleri yapabilir. Çoğunlukla alım satım işlemlerinde, taşınmazın bedeli ödendikten sonra, işlemlerin basit olduğu düşünülse de gayrimenkul alım-satım işlemlerinde dikkat edilmesi gerekenler bulunur.

 • Gayrimenkulün emlak ve çevre temizlik vergileri kontrol edilmelidir.
 • Gayrimenkulün tapudaki değeri kontrol edilmelidir.
 • Satın alımlarda, alımın yapıldığı yıl sonuna kadar emlak vergisinin ödenmiş olması gerekir.
 • Asgari emlak vergisinden az olmamak koşuluyla; alım-satım işlemlerinde tapu harcı ödenmiş olmalıdır.

İster yatırım amaçlı ister kullanmak için alım satım işlemi yapılıyor olsun; herhangi bir sorun yaşanmaması için, birçok araştırmanın yapılması gerekir.

Gayrimenkul Alım Satımında Hangi Belgeler Gerekir?

Bir taşınmaz malınızın satılması ya da bir başka taşınmazın alınması durumunda, bazı belgelerin hazırlanması gerekir.

 • Satılacak taşınmaza ait tapu bilgileri
 • Tarafların kimlik bilgileri
 • Taraflara ait 2 adet fotoğraf
 • Tüzel kişiler için vergi dairesine ait bilgiler
 • Bir temsilci olması durumunda; vekalet verilecek kişinin nüfus cüzdanı ve 1 adet fotoğrafı
 • Gayrimenkule ait, gayrimenkulün bulunduğu yerdeki belediyeden alınan emlak vergisi değeri belgesi

Tapu memurunun işlemleri gerçekleştirmeden önce, bu belgeleri kontrol eder ve belgelerin tamamı hazır olduğunda, ilgili kişilere ait alım-satım kısıtlamaları engeli bulunur.

Gayrimenkul Alım-Satım İşlemlerinde Hangi Kısıtlamalar Bulunur?

Gayrimenkul alım-satım işlemlerinde dikkat edilmesi gerekenler arasında, işlemlerin gerçekleşmesini engelleyecek bazı kısıtlamalara dikkat edilmelidir.

Gerçek kişilere ait kısıtlamalar;

 • Kişinin vesayete tabi olması
 • Akli melekelerinin yerinde olmaması
 • Reşit olmaması
 • Kayyum ya da yasa danışman tayin edilmiş olması
 • Yabancı uyruklu biri olması

Gerçek kişilere yapılan bu kısıtlamalar; gayrimenkulün tapu kütük sayfasının şerh ve beyanlar hanesindeki kayıtlarda alım-satım işlemlerini engeller.

 • İhtiyati tedbir bulunması
 • Kamu haczi olması
 • İflas çekilmiş olması
 • Konkordato verilmesi
 • Vakıf şehri konmuş olması
 • Askeri yasak ve güvenlik bölgesinde olması
 • Aile yurdu ve aile konutu şerhleri
 • Gecekondu Kanunu’nun 775 sayılı maddesine göre şerh
 • Belediye Gelirleri Kanunu’na göre, masraflara katılma payı şerhi

Alım-Satım İşlemlerinde Hangi Durumlarda İki Tarafa İhtiyaç Duyulur?

Gayrimenkul alım-satım işlemlerinde genellikle, alıcı, satıcı ve varsa vekillerinin birinin bulunması yeterlidir. Ancak bazı durumlarda, her iki taraf da alım-satım işlemlerinde bulunmak zorundadır.

 • Alıcı ya da satıcı veya her ikisinin de okuma yazma bilmemesi ve imza bilmemesi
 • Taraflardan birinin ya da ikisinin birden; kör, dilsiz ya da sağır olması
 • Tarafların kimlikleri konusunda şüphe uyandıran durumlar varsa
 • Ölünceye kadar bakma akitleri bulunuyorsa

Gayrimenkul alım-satım işlemlerinde; tarafların Türkçe bilmemesi durumunda, yeminli tercüman bulundurulması gerekir.

Şirketlerin Alım-Satım İşlemlerinde Nelere Dikkat Edilir?

Gayrimenkul alım-satım işlemlerin dikkat edilmesi gerekenler arasında; şirketlerin alım satım işlemleri de bulunur. Bu konuda kanunda açık hükümler vardır.

 • Alım-satım işlemleri, şirketin yetkilendirdiği bir temsilci tarafından yapılır.
 • Tapu Kanunu’na göre; tapu memuru tarafından yapılacak tescil işlemleri sırasında, tescili yapacak şirket temsilcisinin, Tescil Sicil Müdürlüğü tarafından verilen yetki belgesini göstermesi gerekir.
 • Tapu Müdürlüğü tarafından, şirketin hangi işlemleri yapabileceği incelenir.
 • Şirket ana sözleşmesinde açık ve net şekilde; şirketin gayrimenkul alım satımına izinli olduğu ibaresinin bulunması gerekir.

Ticari işletmelerde, kayıtlı gayrimenkullerin satışı durumunda; fatura kesmek ve KDV ödemek zorundadır.

Birtep Başvuru FormuDetaylı bilgi için biz sizi arayalım.