Yerleşim bölgelerinde; kişilerin ortak kullanım alanlarının belirlenmesi, arsaların kapalı alan yapma sınırlarının ortaya çıkarılması gibi işlemler için imar planı yapılır. Böylece yerleşim yerinin daha yaşanılır hale getirilmesi ve yaşamın daha düzenli olması sağlanır. Bu yüzden imar plan türleri ve tanımları oldukça önemlidir.

Arsa kullanımı için gerekli bilgilerin bulunduğu tüm harita ve planlar imar planı olarak adlandırılır. Nüfusun 10bin kişiden fazla olduğu yerlerde, imar planının yapılma zorunluluğu bulunur.

İmar Planı Çeşitleri Nelerdir?

Yaşam alanlarının daha düzenli olmasını sağlamak için gerçekleştirilen imar planı, farklı çeşitleriyle aşamalara ayrılır. Bölge halkının sosyo-kültürel gereksinimlerinin karşılanması, sağlıklı ve güvenli bir çevre oluşturmak, imar planlarıyla ortaya çıkarılır.

 • Nazım imar planı: Gayrimenkuller için yapılan imar planlamasının en önemlilerindendir. Nazım imar planı, uygulama imar planı temelini oluşturur. Arazinin kullanılış biçimini, ayrımlarını, yerleşim yerlerinin gelişme yönlerini, büyüklük ilkelerini belirleyen plandır.
 • Mekânsal strateji planı: Ülkemizin tamamında 1/50bin-1/100bin ya da daha büyük ölçekli haritalar üzerinde gerçekleştirilen plandır.
 • Çevre düzeni planı: En az bir ilin tamamında geçerli olan 1/25bin ölçeklerinde yapılan planları kapsar. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İmar Kanunu kapsamında; konut, sanayi, turizm, ulaşım gibi projelerin sağlıklı şekilde gerçekleştirilmesi için önemlidir.
 • Bölge planı: Devlet Planlama Teşkilatı tarafından yapılan ya da yaptırılan planlardır. Toplumsal ve ekonomik gelişmelere göre, sektörel hedefleri, altyapı dağılımlarını belirleyen planlardır.

Nazım imar planı, uygulama imar planıyla iç içe geçen, bir bütün oluşturan planlardır. Uygulama imar planı, nazım imar planı oluşturulmadan yapılamaz.

Uygulama İmar Planı Nasıl Hazırlanır?

İmar plan türleri ve tanımları, gerçekleştirilen imarların anlaşılması için önemlidir. İmar planları içinde bulunan uygulama imar planı; onaylanan nazım imar planlarına uygun olarak çizilen planlardır. Planlar 1/1000 ölçeğinde hazırlanır.

 • Sosyal tesis alanları
 • İbadet yerleri
 • Mezarlık alanları
 • Sosyal ve kültürel tesis alanları

Tüm bu kısımlar, uygulama imar planı içinde bulunur. Yapılan imar planları; belediye meclisinde onaylanır ve yürürlüğe girer. Mecliste onaylanan planlar, bir ay askıda kalarak ilan edilir ve belediye başkanı tarafından 15 gün için, kesin karara bağlanır.

Farklı İmar Planı Türleri Hangileridir?

Mekânsal strateji planı, nazım imar planı, bölge planı ve çevre düzeni planı ana imar plan türleri arasında yer alır. Bu dört ana imar planı dışında, farklı imar türleri de bulunur.

 • Parselasyon planı: Uygulama imar planına uygun şekilde yapılarak; belediye ve mücavir alan içinde, ilgili belediye encümeni dışında, İl İdare Kurulu tarafından onaya tabi olan plan türüdür.
 • İlave imar planı: Hali hazırda bulunan imar planlarının, ihtiyacı karşılayamaz hale geldiklerinde, mevcutta yapılmış plana uygun şekilde hazırlanan planlardır.
 • Revizyon imar planı: Nazım ve uygulama planlarının büyük bir kısmında oluşan sıkıntılar sonrasında, planlama tekniklerine uygun yapılan planlardır.
 • Mevzi imar planı: Hali hazırda bulunan imar planları içinde bulunmayan yerleşme planları olarak adlandırılır.

Arsanıza Ait İmar Planı Nereden Öğrenilir?

İmar plan türleri ve tanımları arsanızın mahiyetini öğrenmek açısından önemlidir. Bu yüzden arsanıza ait imar planının ne olduğunun öğrenilmesi gerekir. Belediyelerin resmî web sitelerinde imar durumuyla ilgili veriler bulunur.

E-Belediye üzerinden e-imar bölümüne giriş yaparak, ilgili arsa hakkında yazılı şekilde tapu ve imar durumu talep dilekçesi verilir. İmar planı, dilekçe verildikten sonra, belediyelerin İmar Müdürlükleri’nden alınabilir.

Birtep Başvuru FormuDetaylı bilgi için biz sizi arayalım.