Mal sahibinin mal üzerinde bulunan haklarını kısıtlamak için yapılan işleme tapuya şerh koymak denir. Yapıyor konulan şerh tapu siciline işlenir ve tapu sicili kural olarak kamuya açıktır. Tapu sicili ile alakası olan herkes kolaylıkla inceler ve herkese karşı ileri sürülebilir hale gelir hiç kimsenin tapuda şerh olduğunu bilmediğini iddia etmesi mümkün değildir. Tapu şerhine dair tüm bilinmesi gerekenler araştırılmalıdır. Birçok farklı şerh tipi vardır;

 •  Önalım hakkı
 •  Satış vaadi
 •  Geri alım hakkı
 •  İpotek
 •  Üst hakkı
 •  İhtiyati haciz
 •  İntifa hakkı
 •  Aile konutu şerhi gibi pek çok hak kısıtlayıcı etkiye sahip durum tapuda şerh edilir.

Eşya Hukuku İçinde Önemli

Tapu şerhi eşya hukuku içinde yer alan önemli bir konu olmaktadır tapu şerhinde önemli olan detaylar incelenmelidir. Şerh koyma işlemlerinde tipe göre farklı belgeler aranır. Konulacak şerh için gerekli belgeler ile birlikte tapu müdürlüğüne başvuruda bulunulur ve bu şekilde tapuya şerh koydurulur. Şerh koymanın farklı nedenleri olabilir bu nedenler bağışlanan bir mülkün daha sonra geri alınmasını sağlamak, mümkün aile konutu olduğunu belirtmek ya da mülkün kullanım hakkının yalnız bir kişiye verildiğini göstermek için konulabilir.

Şerh Koymanın Nedenleri

Farklı nedenlerle şerh işlemi gerçekleşir bir başlık altında toplanmak gerekirse ana sebepler şu şekilde ayrılabilir;

 •  Mülkü devretme hakkını kısıtlama
 •  Mülkü devretme hakkını yasaklama
 •  Kişisel hakları belirtmedir.

Kanun ve yasalar tapu şerhi koyabilecek kişileri sınırlamaz, şerh koymaya sebep olan tüm haklara sahip herkes işlemi gerçekleştirebilir. Kanun koyucu eşlerin birbirine karşı olan haklarını korumak amacı ile özel bir durumda eşlere tapuya şerh hakkı tanır. Ortak konutun habersiz satılması ya da kiralanması gibi durumları engellemek isteyen eş aile konutu şerhi koyabilir. Satış vaadi şerhi noter tarafından düzenlenir şerhin geçerlilik süresi beş yıldır 5 yıl sonunda terkin olunur. Kesinleşmiş alacağın ödenmesini sağlamak amacıyla borçluya ait olan mallara icra müdürlüğü tarafından el konulması işlemine de haciz şerhi denir. İpotek borcunun ödenmemesi sonucu taşınmazın satışına başlandığını bildiren şerhe ise satışa şerh hakkı denir. Üzerinde şerh bulunan bir gayrimenkulün satışı şerh türüne göre değişkenlik gösterir. Aile konutu şerhi ile birlikte ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz şerhlerinde taşınmazın hiç bir şekilde satışı söz konusu değildir.

Zaman Aşımı Süresi Yoktur

Tapuya şerh uygulanmasında herhangi bir zaman aşımı süresi yoktur, şerh koymak için gerekli nedeni olan kişiler istedikleri zaman bunu gerçekleştirebilir. Ancak işlem mümkün olduğunca hızlı yapımıdır çünkü olası gecikmeler de mağduriyetler ortaya çıkar. İşlemlerde görevli ve yetkili mahkeme değişir ancak aile konutu şerhinin işlenmesi için herhangi bir mahkeme kararına gerek yoktur tapu şerhi bulunma işlemi gerçekleşir. Konut nerede olursa olsun görevli mahkeme Aile Mahkemesidir. Tapu şerhi hakkında Birtep’e her konuda talepte bulunabilirsiniz.

Birtep Başvuru FormuDetaylı bilgi için biz sizi arayalım.