Tapu devri; konut, arazi, iş yeri vs. bir taşınmazın kullanım hakkının, sahibi olan kişiden, yeni kişiye resmî belgelerle geçmesidir. Satış işleminde taşınmaz mal için bedelin belirlenmesi ve o bedel karşılığında tapunun el değiştirmesiyle devir işlemleri gerçekleştirilir.

Tapu sahibi olan birçok kişi tapu devri nasıl yapılır konusunda bilgi sahibi olmak isteyebilir.  Tapu devrinin yapılabilmesi için, ilk olarak Tapu Müdürlüğü’nden randevu alınmalıdır.

Tapu Müdürlüğü’nün istediği belgeler hazırlanmalıdır. Hazırlanan belgelerin dışında, tapu harcı ve tapu döner sermayesinin belirlenen bedelinin ödenmesi gerekir. Bu işlemlerin gerçekleşmesinin ardından ortalama 1-2 gün içinde tapu devir işlemleri gerçekleştirilmiş olur.

Tapu Devri İşlemleri İçin Hangi Belgeler Gereklidir?

Tapu devri gerçekleştirmeden önce ALO 181’den ya da e-randevudan tapu randevusu alınmalıdır. Devir işlemlerini gerçekleştirmeden önce hazırlanması gereken tapu devri belgeleri vardır.

Tapu Devir işlemleri istenen belgeler:

  • Tapu aslı ya da fotokopisi
  • Nüfus cüzdanı tarafları temsil eden kişilerin temsil belgesi
  • 1 adet vesikalık fotoğraf
  • Vergi borcu yoktur yazısı
  • Bina vasfı özelliğindeki taşınmazların Zorunlu Deprem Sigortası
  • Bağlı bulunulan belediyen alınan Emlak Vergisi değerinin bulunduğu belge

Alıcının getirmesi gereken belgeler arasında; 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı ve emlakçı vekalet ediyorsa, emlakçı vekaletnamesi getirilmelidir.

Tapu Devir İşlemleri için Onay Alındığında Ne Yapılmalıdır?

Tapu devri için başvuru onaylandığında SMS yoluyla mesaj gönderilir. İşlem onayının bildirilmesinin ardından, tapu harcı ve döner sermaye ücretinin ödenmesi gerekir. Gönderilen mesajda söylenen gün ve saatte tapu devir işlemi için tapu dairesinde hazır bulunmak gereklidir.

Randevu saatinden en az 15-20 dakika önce hem alıcının hem de satıcının Tapu ve Kadastro Müdürlüğü önünde hazır olunması önemlidir.

Tapu Harcı Ücreti Ne Kadar?

Tapu harcı bedeli, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren, binde 15 oranından binde 20 oranına çıkarılmıştır. Hem alıcı hem de satıcı tarafından tapu harcı ödenmektedir. Tapu harcı hesaplaması yapılırken;

  • Tapu harcına konu olan gayrimenkulün emlak vergisi değerinden az olmaması
  • Gayrimenkulü devir alanından devreden kişiye ödeyeceği gerçek değerinden az olmaması
  • Gayrimenkul alanının devredene ödeyeceği gerçek bedel üzerinden beyan edilmesi gerekmektedir.

Tapu harcının yanlış ya da eksik ödenmesi durumunda cezai işlem uygulanmaktadır. Uygulanan cezada, beyan edilmeyen kısım tespit edilerek hem alıcıdan hem satıcıdan tahsil edilmektedir. Bunun yanında alıcı ve satıcıdan harcın %25’i oranında vergi cezası kesilmektedir.

Tapu Harcı Döner Sermaye Harcı 2020 Yılında Ne Kadar Oldu?

Tapu harcı ödenirken, ayrıca döner sermaye harcı da ödenmelidir. 2020 yılı satış işlemlerinde döner sermaye hizmet bedeli 157 TL, ilave hizmetler için 21.50 TL olmak üzere toplamda 178.50 TL döner sermaye bedeli ödenmektedir.

Tapu Harcı Nerelere Ödenebilir?

Tapu harcı ödeme yerleri arasında, devir işlemlerinin yapıldığı vergi dairesine ödenebilir. Bunun dışında; Maliye Bakanlığı’nın yetkilendirdiği bankalar ve Tapu Müdürlüklerine ait e-tahsilat uygulamalarından yapılabilmektedir.

Birtep Başvuru FormuDetaylı bilgi için biz sizi arayalım.