Resmi işlemlerde kullanılmak için alınan onay izin ve kabul edilme belgesini muvafakat belgesi denir. Resmi işlemlerde kurumlar arasında belgenin temin edilmesi talep edilir. Muvafakat belgesi nedir bilmek gerekir, yapılan işlem için fakat belgesi almak işlemini yapılmasında bir sakınca olmadığı ya da ilgili makam veya kurumun bilgisi dahilinde olduğu anlamı çıkartılır.

Kullanıldığı Yerler

Halk arasında muvafakat belgesine muvafakatname adı verilir. Aynı zamanda başkası adına yapılacak işlemlerde kişi bilgisi ve onayının alındığında gösterir. Kurumlar arası yapılan işlemlerde ise ilgili kurumun diğer kuruma işlem yapma yetkisi verdiği anlamını taşır. Muvafakat belgesi ne işe yarar konusu birçok kişi tarafından merak edilmektedir. Muvafakat belgesi resmi niteliği olan tüm işlemlerin yapılması amacıyla alınır kullanıldığı yerler oldukça fazladır. Bazılarını şöyle saymak mümkündür;

 •  Tapu işlemlerinde
 •  Kamuda tayin işlemlerinde
 •  Noter işlemlerinde
 •  Veraset ve intikal işlemlerinde
 •  Velayet işlemlerinde kullanılır.

Nereden Alınır?

İşlem yapmaya izin veren makam tarafından alınır. Kamuda çalışan bir memurun başka bir kuruma tayin olması için çalıştığı kurumdan muvafakat belgesi alması gerekir. Bunun yanı sıra tapu, velayet veya veraset işlemlerinde de noter aracılığı ile alınır kendi adına işlem yapma yetkisi kullanmak istemeyenler ya da kullanamayacak vasıfları taşıyanlar noter aracılığı ile muvafakat belgesi düzenler. Bu sayede kendi adlarına yapılması gereken işlemler için ikinci şahıslara izin vermiş olur. Kısacası bireysel muvafakat belgesi almak ya da vermek için yetkili olan noterlerdir. Resmi muvafakat belgesini ise kurumun en yetkili makamı ya da uygun gördüğü alt makam verir. Yapılan herhangi bir işlemin resmiyet kazanması için ilgili kurumların ya da kişilerin bilgisi yapılması önemlidir. Resmi olarak ayrı yaşayan bir ebeveynin çocuğu diğerinden habersiz seyahate çıkartması suçtur. Yasalara uygun şekilde gerçekleşmesi için bir yere bebeğinden noterde düzenlenen bir muvafakat belgesi alması gerekir. Bu açıdan incelendiğinde muvafakat belgesi resmi bir işlemi gerçekleştirmek için gerekli onayın verilmesidir.

Belgenin İçeriği

Resmi nitelik kazanması için belgede bazı bilgilerin bulunması gerekir, bulunması gereken zorunlu bilgiler şunlardır;

 •  Veren kurum ve kişinin kimlik bilgisi
 •  Verilme konusu
 •  Veren ve alanın adres ve iletişim bilgisi
 •  Süreli ise süresi
 •  Belgeyi verenin imzası
 •  Belgenin onayı
 •  Özel hususların belirtilmesidir.

Muvafakat belgesi alırken ve verirken bazı konulara dikkat edilmesi gerekir. Belge verilen kişi ve kurum hakkında kimlik bilgilerinin olması, konunun doğru ve net ifadelerle anlatılması, muvafakat sınırlı çizilmesi, süresinin belirlenmesi belgenin noter aracılığı ile verilmesine dikkat edilir. Belgeyi alanlar isteği yapmak istediği işleme uygunluğuna dikkat etmelidir. Noter aracılığı ile belge düzenlemek isteyenlerin işlemleri kısa süre içerisinde tamamlanır. Almak isteyen ve belgeyi vermek isteyen tarafların aynı anda noterde hazır bulunması gerekir. Ama resmi kurumlar tarafından düzenlenen belgelerde net bir süre bulunmaz. Özellikle tayin işlemlerinde belgenin düzenlenmesi süresi belli aylarda gerçekleştirilir. Bunun için Birtep uzmanlarından destek almak söz konusudur.

Birtep Başvuru FormuDetaylı bilgi için biz sizi arayalım.