Konut değerleme raporu, bir gayrimenkulün değerinin verilmesidir. Aynı zamanda teknik incelemelerinin de yapılarak, konutun değerine bir değer verilmektedir. Peki konut değerleme raporu nasıl yapılır? Kimler tarafından gerçekleştirilir?

Gayrimenkul değerleme raporu, konut kredisi kullanılırken, bankalar tarafından istenen bir belgedir. Bankalar; konut değerinin tespit edilebilmesi için konut değerleme raporu oluşturulmaktadır. Böylece banka, oluşturulan rapora göre, ne kadar kredi vereceğini de görmüş olmaktadır.

Konut Değerleme Raporu Neden Kullanılır?

Konut değerleme raporu, sahip olduğunuz ya da sahip olmak istediğiniz gayrimenkulün gerçek değerini, tarafsız ve objektif olarak belirlenmesi için yapılır. Böylece evinizin satışa çıkarmak istediğiniz de ya da yeni bir ev satın almak istediğinizde, gayrimenkulün gerçek ederini görerek, fiyatlandırma yapabilirsiniz.

Konut Değerleme Raporunda Neler Bulunur?

Konut değerleme raporu içeriği, konusunda uzman ve deneyimli gayrimenkul ekspertiz uzmanları tarafından gerçekleştirilmektedir. Hazırlanacak raporlar; değerleme şirketlerinde kontrolör ya da SPK tarafından görevlendirilen lisanslı denetmenler tarafından yapılır. Şirketlerin %10 ve üzerinde hissesine sahip olan sorumlu değerleme uzmanları tarafından kontrol edilerek onaylanmaktadır.

Gayrimenkul değerleme raporları içinde;

 • Taşınmaza ait TAKBİS belgesi
 • Gayrimenkulün Tapu ve Belediyede bulunan inşaat ruhsatı
 • Yapı Kullanım İzin İskân Belgesi
 • Gayrimenkulün projesi
 • İmar ve kadastral paftası belge fotoğrafları
 • Verilerin yazılı hali
 • Değere esas olan veriler

Rapor; uzman ekspertizler tarafından uygun değerleme yöntemleri kullanılarak objektif şekilde değerlendirilmektedir.

Konut Değerleme Raporu Nereden Alınmalıdır?

Konut değerleme raporu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından görevlendirilen gayrimenkul değerleme şirketleri tarafından hazırlanmaktadır.

SPK lisanslı değerleme uzmanları, BDDK’nın yetkilendirdiği bağımsız gayrimenkul değerleme şirketleriyle anlaşmalı olup, ihtiyaç dahilinde konut değerleme raporu yöntemleri kullanılarak, uzman ekspertizler tarafından konut değerleme raporu çıkarılmaktadır.

Konut Değerleme Raporu Nasıl Çıkarılır?

Konut değerleme raporu çıkarılırken ilk olarak uzman ekspertiz, tapu dairesine ve belediyeye giderek, tapu bilgileri hakkında bilgi alır. Konuta ait projeleri, kararları varsa ipotek belgesini kayıt altına alarak, bu belgeler ışığında konutun satışa çıkarılıp çıkarılmayacağına bakar.

Herhangi bir engel yoksa, gayrimenkulü yerinde inceleme safhası başlar. Tapu ve proje bilgilerine bakarak, konutun projeyle uyumlu olup olmadığına bakılır. Projedeki ölçülerle, konutun ölçümlerinin tutması için gerekli ölçümler yapılarak, projeyle karşılaştırılır. Binanın ortak alan fotoğrafları, dış görünüşü, sokak görünüşü fotoğraflanır.

Saha çalışmasının ardından tüm bilgiler toplanır ve projeyle uyumlu olup olmadığına bakıldıktan sonra rapor hazırlanır.

Konut Değerleme Raporu Nasıl Geçerli Olur?

Konut değerleme raporu geçerlilik şartları için bazı koşulların oluşması gerekir. Bu koşulların oluşmaması durumunda rapor geçersiz sayılır.

Raporun geçerli olabilmesi için;

 • Ülkenin ekonomik şartlarının değişmemesi
 • Ülkenin siyasal yapısında büyük farklılıkların olmaması
 • Gayrimenkul üzerinde doğal afetler sonucu herhangi bir zararın oluşmaması
 • Toplumsal hareketler adına gayrimenkulde fiziki ve ekonomik zararların olmaması
 • Değerleme sonrasında ana binada ve bağımsız bölümlerinde hasarın oluşmaması
 • Değerlemenin sonrasında konutun bulunduğu bölgenin imar planında değişiklik olmaması

Aynı zamanda alıcının kimliğinin değişmemesi, mülkün yeniden geliştirilme olasılığının olması, çevrenin kirlenme olasılığı gibi varsayımlar dikkate alınmaksızın rapor geçerlilik süresi 1 yıldır.

Birtep Başvuru FormuDetaylı bilgi için biz sizi arayalım.