Kentsel dönüşüm, afet riski taşıyan bölgelerde ve kalabalıklaşan şehirlerde yaşanan sorunları ortadan kaldırmak için yapılan çalışmalardır. Kamusal bir çalışma olarak ortaya çıkar. Bir şehrin büyük bir bölümü veya belirlenen bir kısmı proje kapsamında değerlendirilerek uygulaması yapılır. Yapılan proje çerçevesinde ise ilgili önlemlerin alınması daha güvenli ve yaşanılabilir kent hayatının oluşmasını sağlar. Yapılan değişimlerin inşa edilmesiyle birlikte emlak ve konutlarını daha güvenilir ve yaşanılır hale gelmesini amaçlar. Göç alan ve çarpık yerleşmelerin görüldüğü şehirlerde sıklıkla gözlemlenen durum uygun şartlar altında uygulanması emlak üzerinde yeniliğin olmasını sağlar.

Kentsel Dönüşüm Projesi Nedir?

Çarpık kentleşmenin yenilenmesi ve düzene girmesi için uygulanan bir çalışmadır. Kentsel dönüşüm projesi kapsamında olan konutlarla birlikte devlet tarafından güvence altına alınıp destek verilme durumu da gözlemlenir. Özellikle deprem ve sel riskine açık bölgelerin bu projelendirme için belirlenmesi yapılır. Kanunların da destek olduğu yenilenme projesi olan kentsel dönüşüm hangi şartlarda uygulanır incelenmesi yapılarak destek durumundan yaralanma durumu ortaya çıkar. Bahsi geçen alanlardaki yapıların daha güvenli şekilde yeniden inşa edilmesi gerekir. Çıkartılan kanun uyarınca yıkılması öngörülen binaların yeniden yapılması esnasında mal sahiplerine çeşitli güvencelerle korunması kentsel dönüşümle var olur.

Kentsel Dönüşüm Hangi Durumlarda Uygulanır?

Doğal afet riski kentsel dönüşüm projeleri için en önemli kabul edilen durumların başında yer alır. Çarpık kentleşmenin getirdiği altyapı sorunu giderilmeye çalışılır. Bir yapının riskli olması sebebiyle kentsel dönüşüm kapsamına girmesi sonucuna bazı haklardan yararlanabileceği anlamına gelir. Kira yardımı ve kredi desteği gibi yardımlardan yararlanabilen bireyler kentsel dönüşüm şartları neler olduğunu iyi şekilde incelemeleri gerekmektedir. Bunun için uygulamanın yapılacağı alan içerisinde konutun yer alması şartlardan yararlanabilme durumunu ortaya çıkması için yeterlidir.

Kentsel Dönüşümü Belirleyen Riskli Yapı Ne Anlamdadır?

Kentsel dönüşüm projesinin uygulanması için bir alanın riskli bölgede olması gerekir. Riskli bölge içerisindeki riskli yapılar yıkılır ve yeniden inşası tamamlanır. Bu durum kentsel dönüşümün oluşmasını sağlar. Binanın riskli olup olmadığı, risk tespit kuruluşları tarafından belirlenerek yapılır ve yapılan sonuçlara göre kentsel dönüşüme başlanmasına karar verilir.

Yerinde Dönüşüm ve Bina Güçlendirme

Riskli alanda yer alan ve kentsel dönüşüm kapsamına giren müstakil binalar için yerinde dönüşüm kavramı kullanılarak işlem aşamaları yapılır. Binanın bulunduğu arsanın imarında herhangi bir değişiklik olmaz ama emlak sahiplerinin rızası dahilinde binanın yıkılarak yeniden inşası olur. Bu sayede riskli binanın olası kaza durumlarında can kayıplarına engel olması sağlanır. Bina güçlendirme ise yapının yıkılmadan kentsel dönüşüm içeriğinde yenilenmesidir. Kentsel dönüşüme girme kuralları olan binalarda yeniden dönüşüm ya da bina güçlendirme kavramları uygulanır.

Birtep ile Kentsel Dönüşüm Hakkında

Binanızın kentsel dönüşüme girme kurallarının içerisinde olmasından kaynaklı olarak alacağınız kredi desteği ve kira yardımı konusunun değerlendirilmesi için Birtep uzman kadrosuyla size yol gösterir. Kanunlaşan projelendirmede kazançlı durum içerisinde olmanız için yön gösterici politikayı Birtep içerisinde bulabilirsiniz.

Birtep Başvuru FormuDetaylı bilgi için biz sizi arayalım.