Kat mülkiyeti alınması için ilk olarak kat mülkiyeti alınacak taşınmazın iskan belgesi olması gerekir. Kat mülkiyeti daire ve işyerleri için kanunda düzenlenmiş olup konut olarak belirlenen yapılar için geçerli değildir.

Kat Mülkiyeti Nedir?

Daire, işyeri, mahzen, mağaza ve depo gibi yapısı birbirinden bağımsız bölümlerin sahiplerinin resmi olarak kat mülkiyeti alması gerekir. Kat mülkiyeti kanunu kapsamında yapılan düzenlemelere göre kat mülkiyeti gayrimenkul sahiplerinin tüm haklarını korumaktadır. Kanuna göre binanın tamamlanmış olması halinde daire ve iş yerlerine ne şekilde sahip olunduğu kat mülkiyeti ile resmi olarak belgelenmektedir.

Kat Mülkiyeti Almak için Yapılacak İşlemler

Kat mülkiyeti tapusu için yapılacak işlemler ilk olarak iskan belgesinin alınması ile başlamaktadır. İskan belgesi yapı kullanım izin belgesi olarak adlandırılır ve binaların oturum izni olduğu göstermektedir. İmar Kanunu gereğince tüm yapıların iskan belgesini alması zorunludur. İskan belgesi almak için sorumlu şahıs ise inşaat sorumlusudur. Yapı kullanım belgesinin hazır olması halinde kat mülkiyeti alınmaktadır. Kat mülkiyeti geçiş ücreti belediyelere göre değişiklik göstermektedir. Kat mülkiyeti tapusu alınması için sorumlu olan inşaat firması sorumluluğu üstlenmiyorsa kat malikleri verecekleri dilekçe ile tapu alma işlemi başlatabilir.

Kat Mülkiyeti Tapusu için Gerekli Evraklar

Kat mülkiyeti alınması için gerekli evraklar vardır. Evrakların eksik olması halinde kat mülkiyeti tapusu alınmamaktadır.

  • Kat mülkiyeti tapusu için gereken ilk evrak iskan belgesidir. İskan belgesi yapı kullanım izin belgesidir ve tüm yapıların alması kanunen zorunludur. İskan belgesi inşaat ruhsatı alınmasından itibaren 5 yıl içerisinde alınmalıdır.
  • Kat mülkiyeti bağımsız bölümlerin sahiplerini resmi olarak belgelemektedir. Bu nedenle bağımsız bölümlerin tipleri listelenmelidir.
  • Maliklerin nüfus cüzdanlarının kopyası gereken evraklardan biridir.
  • İskan belgesi alınması için de gereken deprem sigortası kat mülkiyeti alınması için de gereklidir. Tüm bağımsız bölümler için ayrı ayrı deprem sigortası yapılmış olmalıdır.
  • Cins tahsisi değişiklik belgesi ve binanın üzerinde vergi borcu olmadığına dair belgeler ile birlikte tabu harcının ödendiğine dair makbuz da gerekli evraklardır.

Kat Mülkiyeti Almak için Sorumlu Kişi

Kat mülkiyeti tapusu bölümlere ayrılmış olan dairelerde bölümlerin sahiplerini resmi olarak belgelemektedir. Kat mülkiyeti alınması için inşaatın tamamlanmış olması ve yapı kullanım izninin olması gerekir. Yapı kullanım izni alınması konusunda sorumlu şahıs inşaat firmasıdır. İnşaat firması kat mülkiyet alınması için de sorumlu kişidir. İskan belgesi ile birlikte başvuru yapılması halinde kat mülkiyeti tapusu alınmaktadır.

Müteahhit Yoksa Kat Mülkiyeti Nasıl Alınır?

Kat mülkiyetine nasıl geçilir konusunda sorum olan müteahhit yoksa yapılması gereken işlemler malikler tarafından yapılmalıdır. Bu noktada iskan olması ve olmaması yapılacak işlemlerde değişiklik göstermektedir.

  • İskan ruhsatı olan dairelerde kat mülkiyeti almak için müteahhit yoksa maliklerin tapu emlak müşavirine bina iskan ruhsatlarını vermesi gerekiyor.
  • Belediyenin yetkililerine gerekli evrakların sunulması halinde maliklerin imzalı dilekçeleri ile kat mülkiyeti başvurusu yapılabilir.

İskan Ruhsatı Olmayan Binalarda Kat Mülkiyeti Alınır Mı?

Kat mülkiyetinin alınması için gerekli evrakların başında iskan belgesi vardır. Kat mülkiyeti nasıl çevrilir konusunda evrakların doğru teslim edilmesi önemlidir. Ancak mülkiyet alınmak istenen dairenin iskan belgesi yoksa kat mülkiyeti alınması için yetkili müteahhit olmaması halinde malikler para cezası ödemektedir. İskan belgesi olmayan evin teknik kontrolleri yapıldıktan sonra ruhsat verilmemesi durumunda evin yıkılması ve yeniden inşa edilmesi gerekir. Birtep’e üye olabilir ve taşınmaz ticaretlerinizi kolaylıkla yapabilirsiniz.

Birtep Başvuru FormuDetaylı bilgi için biz sizi arayalım.