Bir gayrimenkulün kullanımı ve yararlanmasına imkan sağlayan iki hak vardır, irtifak hakkı ve intifa hakkı. İrtifak hakkı gayrimenkulün sahibinin yararını olacak şekilde başka bir taşınmaz üzerine hat elde etmesini sağlar. İntifa hakkı ise başka birine ait olan malvarlığının sahibi olmayan başka biri tarafından kullanılmasına imkan veren haktır. İrtifak hakkı Türk Medeni Kanunu’nda yer alır ve kişileri gayrimenkulü özel bir nedene bağlı kalarak yararlanma fırsatı sunar. Haktan yararlanmak için adı geçen taşınmazın sahibi ile kullanım için sözleşme yapılmalı ya da dava açılmalıdır. Mal sahibinin bir başkasına taşınmazı üzerinde irtifak hakkı vermesi için tapuda bu hakkı tescil ettirmesi gerekir. Tescil işlemi ömür boyu ya da belirlenen süre içerisinde gerçekleştirilebilir.

İrtifak Hakkı

Taşınmazın sahibine ait hakları sınırlayarak başkasına gayrimenkulden ihtiyaç bütün yararlanma hakkı tanıyan irtifak farklı türlere ayrılır. Bu çeşitler;

  •  İntifa hakkı
  •  Oturma hakkı
  •  Üst hakkı ( inşaat )
  •  Kaynak hakkı
  •  Geçit irtifak hakkı şeklindedir.

Üst hakkına sahip olan gayrimenkul üzerine inşaat yapabilir, kaynak hakkına sahip olan insan ise gayrimenkule ait olan sudan yararlanır. Geçit hakkında arazi ulaşmak ya da farklı nedenlerle taşınmaz üzerinden geçme hakkı elde edilir. Oturma hakkında gayrimenkulün öyle bir bölümünde oturma ve yaşama imkanı tanır. Verilen irtifak hakkının sona ermesinin birden fazla sebebi bulunur. Taşınmazın yok olması, harap bir hale gelmesi, kamulaştırılması ya da isteğe bağlı olarak hakkın terk edilmesi bu nedenlerden bazılarıdır. İrtifak hakkı için yapılan sözleşmede herhangi bir süre mevcutsa bu sürenin dolması ile ortadan kalkar.

İntifa Hakkı

İntifa nedir araştırmak gerekir, intiba yaygın olarak gayrimenkuller üzerinde uygulanır ve taşınmazdan tam yararlanma hakkı elde eden kişi ömür boyu yararlanır. Hak sahibi söz konusu taşınmazı kendisi kullanabilir ya da başkasına kullandırabilir. İntifa hakkı şahıslara verildiği gibi aynı zamanda şirket ve dernek gibi tüzel kişilere de verilir, vasiyet, mahkeme kararı ve tapu sözleşmesi yolu ile intifa hakkı sağlanır ve tapuya tescil ettirilir.

Aralarındaki Farklar

İrtifak ve intifa birbiriyle karıştırılır ama her ikisini de birbirinden ayıran özellikler vardır, hem özellikler hem de hakları konusunda Birtep uzmanlığından destek alınabilir. İrtifak Hakkı ve İntifa Arasındaki Farklar Nelerdir konusunda bilgi sahibi olan yaşadığı hak karışıklığını ortadan kaldırabilir. Farklar şunlardır;

  •  İrtifak kanunen belirtilen kişileri taşınması kullanma zorunluluğu getirir ittifak ise mal sahibinin rızasına bağlı olarak tam kullanma imkanı verir.
  •  İntifa hakkı hem kullanma ve yararlanma imkanı sağlarken irtifak hakkı ihtiyaca bağlı yararlanma imkanı sağlar.
  •  Tüzel kişilere ortak kullanım için ömür boyu tahsis edilen İntifa hakkıdır, kişiye yararlanma hakkını tanıyan ise irtifak hakkıdır.
  •  İntifa hakkında taşınmaz mal sahibine aittir ama yararlanma hakkı ve bundan elde edilen gelir intifa hakkını elinde bulundurana aittir. İrtifak hakkında taşınmaz yine mal sahibine aittir ancak hakka sahip kişinin yararlanma durumu sınırlıdır.
Birtep Başvuru FormuDetaylı bilgi için biz sizi arayalım.