Hem inşaat hem de ulaşım sektöründe ölçü birimi olarak kullanılan bir terim olan gabari, söz konusu sektörlerde belirli kısıtlamaları ifade eder. Bu kısıtlamalara uygun faaliyetlerde bulunabilmek için ise gabari hesapları konusunda bilgi edinmek ve bunlara riayet etmek gerekmektedir.

Gabari ve Tanımı

Türk Dil Kurumu gabari kelimesini kullanım alanına göre üç farklı şekilde tanımlamaktadır. Günlük hayatımızda özel ilgi alanımıza girmiyorsa terimi anlayabilmek için en genel tanımından başlamak uygun olabilir. Genel anlamıyla basitçe bir eşyanın olması gerektiği boyutlarının belirlenmesi ve denetiminin sağlanabilmesi için hazırlanan örnek olarak tanımlanıyor. Ulaşım sektörü için yollarda da kolaylıkla görebileceğiniz işaretlerle belirtilen araçların köprü altından geçebileceği yüksekliği belirtmek için kullanılan ölçü birimi olarak karşımıza çıkıyor. Gayrimenkul alanını ilgilendiren inşaat sektörü için ise inşa edilecek binanın, inşa edileceği yer imar dairesi tarafından belirlenen maksimum yüksekliği belirten bir terim olarak tanımlanıyor.

Gabari Terimi Gayrimenkul İçin Ne ifade Eder?

Bir binanın inşasında ve gayrimenkulleriniz için gabari nedir sorusunun cevabını bilmek ilgili idarenin sizin için belirlediği sınırları bilmeniz için önemlidir.

Gabari gayrimenkulle ilgili olduğunda basit olarak yüksekliği ifade eder. Üzerinde bulunduğu arsa koşulları ve bölgede verilen imar iznine bağlı olarak binanızın izin verilen kat sayısı ve bina yüksekliğini doğru tayin etmeniz ve bir sorun yaşamamanızı sağlar.

Ölçü Birimi Olarak Gabari

Gabari değeri belediyelerce belirlenir. Arsa yahut binanın her katında kaç daire bulunabilir, bina kaç katlı olabilir sorularının cevabını verir. Tapuda belirtilen kat ve yükseklik değerleri belediyelerin belirlediği gabari değeri ölçüt alınarak belirlenir.

Kaks ve Taks Değerleri

En basit haliyle bir binanın zemininden çatısına kadar olan yüksekliği ifade eden gabari, kaks ve taks değerleri ile belirlenir. Taks katsayısı binanın zemin alanının arsanın ne kadarını kaplayabileceğini yani binanın yüzeysel genişliğini ifade eder. Diğer bir deyişle emsali ifade eden Kaks katsayısı ise binanın totalde net olarak arazide kapladığı alanı belirtir.

İnşa yapılacak alanın boyut ve zemin şartlarına göre belediyelerce belirlenen koşullarda kaks ve taks katsayı verileri ile gabari hesapları yapılır.

Gabari Hesaplamak

Gabari nasıl hesaplanır sorusunun yanıtı terimsel olarak karışık gibi görünse de aslında kolaylıkla net sonuçlar alabileceğiniz yöntemi sunar. Gabari hesaplaması temel olarak yüksekliği ifade ettiğinden KAKS ve TAKS katsayıları ışığında belediyelerce verilen azami yükseklikten çatı yüksekliğini çıkarılması ile elde edilen değerin ortalama olarak 3’e bölünmesiyle binanın kaç katlı yapılabileceği belirlenir. Toplam inşa alanı da bulunan kat değerine bölündüğünde binanın katlarının kaçar metrekare olacağını belirleyebilirsiniz.

Arsanın total metrekaresinin emsal değeri (KAKS) ile çarpımı sonucunda da arazi üzerinde binanın toplamda kaplayabileceği alan belirlenir.

Gayrimenkulde Çözüm Ortağınızı Uzmanından Seçin.

Hayatımızı üzerinden kazandığımız işimizle yahut özel olarak ilgi alanlarımızla bağlantılı değil ise farklı sektörlerde farklı terimleri bilemememiz normaldir. Her sektörün, her işin kendine ait ve kolay ulaşılabilir olmayan terimleri vardır. Gayrimenkulde de örnekse gabari terimi gibi birçok terim binanızın / evinizin değerini belirler ve herhangi bir işlem yapabilmek için sizi belirlenen sınırların içinde tutar. Sonradan sizi sıkıntıya sokabilecek sorunlar yaşamadan faaliyetleriniz gerçekleştirmek için alım, satım gibi işlerinizde değer belirlemek için bu terimlerin önemi büyüktür.

Özellikle alım satımda çözüm ortağınızı doğru belirlemek sizi bu tür sorunlarla uğraşmaktan kurtarır, malınızın değerlemesi doğru yapılır ve en doğru değer belirlenir. Gayrimenkul sektörünün gelişimine katkıda bulunmak ve benimsediği birlikte tasarruf anlayışıyla hizmet veren birtep.com en yüksek faydanızı gözeterek en güvenilir çözüm ortağınız oluyor. Alımda ederinin üstünde fiyatlarla karşılaşmanızı, satımda ise gayrimenkulünüzün tam değerinin belirlenmesi ile karşılaşabileceğiniz zararları önleyen Birtep, tüm gayrimenkul ihtiyaçlarınızda yanınızda.

Birtep Başvuru FormuDetaylı bilgi için biz sizi arayalım.