Gayrimenkul satışı yapacak kişilerin bazı belgeleri hazırlamaları ve bunu Tapu Genel Müdürlüğü’ne sunmaları gerekir. Peki ev satarken hangi evraklar gerekli olmaktadır? Şahıslarda ve tüzel kişilerde hangi evraklara gerek vardır?

Konut satışlarının doğru şekilde yapılarak yeni sahiplerine devredilmesi esnasında, bazı belgelerin hazırlanması ve tapu harçları gibi bedellerin ödenmesi gereklidir. Tapu işlemlerinin gerçekleştirilmesi için hem alıcının hem de satıcının düzenlemesi gereken belgeler ve ödenmesi gereken harçlar bulunmaktadır.

Tapu Devri için Hangi Belgeler Hazırlanmalıdır?

Yeni tamamlanan inşaatlarda tapu belgesi hazırlanması için gereken bazı belgeler bulunmaktadır.

Tapu devri için gerekli belgeler;

 • Rayiç belgesi
 • Kimlik
 • Borcu yoktur belgesi
 • Tapu belgesi
 • Zorunlu deprem sigortası (DASK)
 • Vekaletname ve muvafakatname

Ruhsatlı ve iskan belgeli konutların satışlarında tapu devrinin yapılabilmesi için tapu belgesi, ev satışında geçerliliği olan, en önemli belgeler arasındadır.

Özel Kişilerde Tapu Devir İşlemleri için Hangi Belgeler Gerekir?

Özel kişilerde tapu devir işlemleri için bazı belgelere ihtiyaç duyulur. Bu belgelerin dışında eğer kişiler okuma yazma bilmiyorsa, yanlarında aynı soyadını taşımayan iki şahit getirmeleri gereklidir.

 • Tapunun aslı ya da fotokopisi
 • Kimlik belgesi ya da pasaport
 • Vekaletname
 • 2 adet alıcıdan ve 1 adet satıcıdan, 6×4 cm boyutlarında (son 6 ay içinde çekilmiş) fotoğraf

Eğer Türk vatandaşlığından çıkmış bir kişi alış ya da satış gerçekleştirecekse, 4203/5211 Sayılı yasa itibariyle, uyruğuna geçtiği ülkenin resmî makamları tarafından verilen kimlik belgesi getirmesi gereklidir.

Tapu Devir İşlemlerinde Tüzel Kişiler Hangi Belgeleri Getirmelidir?

Özel kişilerde ve tüzel kişilerde tapu devir işlemleri için getirilecek belgeler farklıdır. Buna göre tüzel kişilerde tapu devir işlemleri için gerekli olan belgeler aşağıdaki gibi olmalıdır.

 • Sanayi ve Ticaret Odası Müdürlüğü’nden alınan yetki belgesi
 • Şirket imza sirküleri
 • Şirket adına vekil kişinin vekaletname asıl belgesi
 • Rayiç değer belgesi
 • Vergi borcu yoktur yazısı

Tüzel kişiler; Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Buna göre; Ticaret Sicil Memurluğu tarafından verilmiş, taşınmazlara ait satışlarda yetkinin ve satışta yetkili olan kişilerin, kimlik belgelerinin ve yetki belgelerinin bildirilmesi gerekmektedir.

Ev Satışında Tapu Harcı Ne Kadar Ödenir?

Tapu harcı; tapu devir işlemleri sırasında, alıcı ve satıcı tarafından ödenmesi gereken bir bedeldir. Tapu harcı bedeli, taşınmazın gösterilen fiyatı üzerinden hesaplanmaktadır.

Tapu harcı ya da tapu masrafı; konut, işyeri, tarla, arazi gibi taşınmazların tapuda beyan edilmiş satış bedelinin binde 40’ı yani %4 olarak hesaplanır. Tapu harcı, aksi belirtilmediği sürece, alıcı ve satışı tarafından eşit şekilde ödenmektedir.

Bu hesaplamalara göre; 200bin TL’lik bir beyan karşısında hem alıcı hem de satıcı 200.000 ÷ %2 = 4bin TL tapu harç bedeli ödemesi gereklidir. Satış işlemlerinde 2020 yılında ise döner sermaye bedeli olarak 178.50 TL ücret ödenmektedir.

Tapu Harcı Ödemesi Nerelere Yapılır?

Tapu harcı ödemesi, Tapu Müdürlüğü’nün anlaşmalı olduğu bankalara yapılabilir. Vakıf Katılım, Ziraat Katılım ve PTT şubeleri hariç, genellikle tüm bankaların kredi kartı ile tapu harcı yatırma kategorileri bulunmaktadır.

Aynı zamanda Gelir İdaresi Müdürlüğü’nün, online işlemler sayfasından da tapu harcı ödemeleri yapılabilmektedir.

Birtep Başvuru FormuDetaylı bilgi için biz sizi arayalım.