Emlak vergisi ödemeleri 2020 yılında Mayıs ayı itibariyle başladı! Mayıs ayında ilk taksit ödemeleri gerçekleşecek. Vergi hesaplamaları ise 2019 yılının emlak rayici üzerinde yeniden değerleme oranının yarısı koyularak yapılıyor. 2020 yılında emlak vergisi vermeyecek ve bu vergiden muaf tutulacak iş yerleri de bulunuyor.

İş Yeri Emlak Vergileri Ne Kadar?

İş yeri emlak vergileri büyükşehir ve diğer şehirlerde ayrı oranlarda verilecek. İş yeri emlak vergileri büyük şehirler için binde 4 oranındadır. Diğer şehirlerde ise bu oran binde 2 olarak belirlenmiştir.

Emlak vergisi rayiç bedeli; bir binanın arsa payı değeri ile inşaat maliyet değerinin toplamından oluşur. Binde 2 veya binde 4 oranları ise bu rayiç bedelinin üzerine uygulanacaktır.

Gayrimenkul 2020 yılı vergi oranı 2019 senesindeki değerlerin üzerine yeniden değerleme oranının yarısı koyularak hesaplanıyor. Yeniden değerleme oranının yarısı ise bu yıl için %11,29 olarak açıklandı.

İş yerlerindeki emlak vergisi için hesaplamalar bu değerler üzerinden gerçekleşiyor. Bazı iş yerleri ise emlak vergisinden muaf tutulmuştur.

Emlak Vergisine Tabi Olmayan İş Yerleri

Emlak vergisi muafiyeti hangi iş yerleri için geçerli? Aşağıda bu iş yerleri listelenmiştir ve detaylar sunulmuştur:

  • Endüstri bölgeleri
  • Serbest bölgeler
  • Organize Sanayi bölgeleri
  • Sanayi sitelerindeki binalar
  • Teknoloji geliştirme bölgeleri

Emlak vergisi kanunu Md.4/m bina vergisinden muaf olan iş yerlerini açıkça göstermiştir. Bu konuda bazı karışıklıklar çıktığı için Maliye Bakanlığı’na sıkça sorular yöneltilmektedir.

Emlak Vergisi İnşaatı Tamamlanmamış Binalar için Alınacak mı?

Bazı işyerleri fiilen çalışmalara, üretime başlasalar bile binalarda henüz inşaat tamamlanmamış veya tapu alınmamış olabiliyor. Maliye Bakanlığı bu durumda iş yeri sahibinin bazı koşullar altında avantajdan yararlanabileceğini belirtiyor.

Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan binaların, kiraya verilmeme şartı ile emlak vergisi muafiyeti geçerli olacaktır. Taşınmazın bina olması gerekiyor. Yapı kullanım izin belgesi alınsa bile, işletme ruhsatının henüz kapasite raporunun tamamlanmaması sorunundan ötürü alınamaması da muafiyet kapsamına sokulacaktır.

Kiraya Verilen Mülkler için Emlak Vergisi Ne Olacak?

Sanayicilere emlak vergisi avantajları sunuluyor. Vergi avantajlarından yararlanma koşulları arasında ise binanın kiraya verilmemesi bulunur. Mülkün sahibi olan işletme herhangi bir şekilde mülkü kiraya verirse emlak vergisi ödemek zorundadır.

Kiralama işleminin grup veya aile şirketleri ile gerçekleşmesi de muafiyet için engel teşkil ediyor. Bu mülk sanayi bölgesinde olsa bile herhangi bir şekilde kiraya verilmesi sonucunda vergi muafiyetine tabi tutulmuyor.

Vergi muafiyetleri zirai üretimde kullanılan binalar için de uygulanıyor. Burada aletleri, binayı üretimde kullanma koşulu var. Zahire ambarları, makine ve alet depoları, arabalıklar, samanlıklar, ahırlar, ağıllar, böcekhaneler, kurutma makineleri, kümesler, bekçi-işçi binaları, seralar ve sera benzeri binalar, barakalar, kulübeler vb. için emlak vergisi ödenmeyecektir. Bu taşınmazlar zirai üretim için kullanılıyorsa emlak vergisinden muaflık söz konusudur.

Birtep Başvuru FormuDetaylı bilgi için biz sizi arayalım.