2019 yılında yeni üretime ara vermeyi tercih eden inşaat sektörü, bu dönemi mevcut işlerini tamamlamakla geçirdi. Bu durumun sayısal fotoğrafını TÜİK verileriyle de görebilmek mümkün. 2019 yılında belediyelerce verilen yapı ruhsatlarındaki daire sayılarına baktığımızda düşüşün bir önceki yıla göre yüzde 54 olduğu görülmektedir.

2019’da 305.938 adet olan ruhsata bağlı daire sayısı, 2018 yılında 663.200, 2017 yılında 1.405.447 adet olarak kayıtlara geçmişti. Yüzde 54 oranındaki bu düşüşe, 2017 ile 2018 yılları arasında yaşanan yüzde 53’lük düşüşle birlikte baktığımızda son iki yılda dikkat çekici bir daralmanın ortaya çıktığını görebiliyoruz.

     Yapı Ruhsatı 2019 2018 2017
Daire Sayısı 305.938 663.200 1.405.447
Bina Sayısı 53.819 104.143 161.921
Yüzölçümü (m²) 70.493.433 148.155.001 287.333.966

TÜİK yapı ruhsat verilerini bina sayısı yanında yüzölçümü, değer ve daire sayısı bazında da açıklıyor.

2019 yılının tamamında ruhsat verilen yapıların yüzölçümü 70,5 milyon m² olarak hesaplanmış. Söz konusu yapıların 34,4 milyon m²’si konut alanı olarak ruhsatlandırılmıştır.

2019 yılında yapı ruhsatı verilen daire sayılarının çeyrek dönemler arasındaki dağılımına baktığımızda yıl içinde verilen ruhsatların yüzde 41’inin son çeyrekte alınmış olduğu ortaya çıkıyor. Aynı dönemin önceki yıllarda kaydedilmiş oransal ağırlıklarına baktığımızda bu dönemdeki artışı 2020 için umut verici bir veri olarak değerlendirebiliriz.

Bununla beraber iskan olarak bilinen yapı kullanma izin belgelerinin son yıllardaki seyrine baktığımızda, verilen ruhsatlarla kıyaslandığında düşüşün görece daha az olduğunu söyleyebiliyoruz. 2019 yılında verilen yapı kullanma izin belgesi sayısı daire bazında bir önceki yıla göre yüzde 18 azalarak 734.373 olarak gerçekleşmiş. Yıllar arasındaki değişimin bina sayısı ve yüzölçümü bazında da dar bir bantta gerçekleştiğini söylemek mümkün. 2019 yılında 149,3 milyon m² için yapı kullanma izin belgesi alınmışken, bu rakam 2018 yılında 174,5 ve 2017 yılında da 163,4 milyon m² olarak kaydedilmiş.

     Yapı Kullanma İzin Belgesi 2019 2018 2017
              Daire Sayısı 734.373 893.544 833.517
              Bina Sayısı 93.279 127.044 118.802
              Yüzölçümü (m²) 149.264.217 174.487.850 163.356.035

2019 yılı toplam konut satışlarının yukarıdaki tablo karşısında 1.3 milyon sınırını aşması konut talebinin uygun satın alma koşullarını yakaladığında harekete geçtiğini gösteriyor. Nüfus artışı, kentleşme, değişen yaşam standartları gibi sebeplerle her daim dinamizmini koruyan konut talebinin bu şartlarda mevcut üretimi eriteceği, arz cephesinde de yeni ruhsatların 2020 yılında bir ivme yakalanacağı beklentisi piyasaya hakim olmuş görünüyor.

Birtep Başvuru FormuDetaylı bilgi için biz sizi arayalım.